Borsa de treball

Una de les característiques de la proximitat, es la coneixença de les persones, i de les que els hi son properes, (família i amics) aquest fet ens esperona per servir d’enllaç entre els que busquen treball, i els que necessiten treballadors.

Es pel que creiem que pot ser una eina d’ajut a la nostra gent, ja que podrem donar les millors dades de cada un d’ells.

Crear una borsa de treball entre els comerços i els professionals del barri, i els nostres associats.