Dinamització cultural

Activitat A:

Conta contes dinàmics per als infants a la plaça Pintor Ferré i Revascall, el dissabte per la tarda cada 15 dies, als que per donar-li la màxima difusió podrem traslladar a qualsevol altre lloc que creiem adient, com ara la plaça del Victor, al passeig Sunyer, a la plaça Anton Borrell o d’altres llocs que se’ns proposi, i sigui factible fer-ho

Activitat B:

Teatre de petit format, a càrrec d’un elenc jove i del barri, que es podria fer com el conta contes buscant espais exteriors, a “La Palma” a “Cal Massó” o al “Casal de la Gent Gran” del passeig Mata, i segons el clima, als espais que hem nomenat per l’activitat A.

Per disposar d’un elenc, també organitzarem classes d’interpretació i declamació al nostre local.

Activitat C:

Actuacions musicals de joves intèrprets del barri o d’altres indrets amb la col·laboració del Conservatori de música de la Diputació i d’altres escoles que tinguin ganes de donar-se a conèixer, no cal que tornem a nomenar els espais on ho podríem fer.

Activitat D:

Intentar recuperar l’esperit dels jardins l'”Euterpe”, i organitzar trobades amb recitals de poemes, per a joves poetes a càrrec dels mateixos autors.

Activitat E:

Ens agradaria organitzar una coral de “Caramelles” per mantenir la tradició, i fer sentir la necessitat de cantar, en aquesta activitat tindríem el suport del mossèn Rafel de Crist Rei, també disposem de Mestres interessats a tirar-ho endavant.

Activitat F:

Com ja vàrem fer l’any passat, ens agradarà recuperar la festa dels Sants Innocents amb la corresponent enllufada del 28 de Desembre.

Activitat G:

Volem instaurar una festa anual dedicada a algun personatge del barri, que per la seva projecció mereixi el nomenament de “persona més important del barri”. Aquesta primera hem pensat en dedicar-la al matrimoni format per Pere Calderó i Maria Cabré, pintor i poetessa, amb més de 40 anys de residència, hem entrat en contacte amb el seu fill Xavier per tal de fer-ho amb el seu consentiment i la seva col·laboració.