Què és l’AVRN

L’ Associació de Veïns Reus Nord és una organització sense ànim de lucre constituïda pels ciutadans i ciutadanes dels barris de l’àrea nord de Reus.
Per tal de buscar solucions de qualitat als problemes col.lectius, actuem formulant reivindacions a les demandes dels drets sobre el benestar i la qualitat de vida, amb els objectius prioritaris següents:
• Promoure la memòria col.lectiva per dotar d’identitat el barri.
• Fomentar les relacions de veïns.
• Defensar els interessos col.lectius dels veïns.
• Millorar la qualitat de vida del barri.

L’Associació de Veïns Reus Nord participa de forma activa en diverses campanyes ciutadanes relacionades amb temes com els drets socials i el medi ambient entre d’altres, entenent que els problemes de la ciutat requereixen de la cooperació amb altres entitats i moviments socials.